Изборник Затворити

Поштовани родитељи,

Рачун за услуге ЈПУ „Пчелица“ Ниш од сада можете измирити и коришћењем опције IPS QR за плаћање. Поступак је врло једноставан и лак, довољно је да приликом плаћања изаберете опцију IPS QR, скенирате код и можете брзо и лако извршити уплату.

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције у овим изазовним временима значајан је аспект рада предшколске установе.

У оквиру пројекта ,,Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“ представљамо вам три брошуре за породице. Теме у оквиру брошура изабране на основу родитељске праксе која се заснива на разумевању добробити и социјално-емоционалном учењу детета, као и принципима позитивног родитељства. Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности.

Брошуре су бесплатне и можете их преузети путем линка :

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing

Како нам је значајна повратна информација, замолили бисмо вас да попуните и кратак упитник који је постављен на линку у коме се налазе и линкови за брошуре.