Изборник Затворити

Документа и обрасци

Информатор о раду Јавне предшколске установе Пчелица можете видети овде >>>


Статут Јавне предшколске установе Пчелица можете видети овде >>>


Правилник о правилима понашања у Јавној предшколској установи Пчелица можете видети овде >>>


Кодекс пословног понашања запослених у ЈПУ Пчелица Ниш можете видети овде >>>


Правилник о пријему и испису деце у Јавну предшкослку установу „ПЧЕЛИЦА“ Ниш можете видети овде >>>


Пословник о раду Савета родитеља можете видети овде >>>


Правилник о правилима понашања у ЈПУ Пчелица Ниш можете видети овде >>>


Од 6.3.2020. је активна услуга е вртића за нашу установу на порталу е управе.

Услуга је на линку https://euprava.gov.rs/usluge/5493

За родитеље – Упутство за креирање налога:
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom


Захтев за упис детета у вртић

Потребна документација уз попуњени захтев:
– изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици (могу и фотокопије)
– потврда о радном односу за мајку и оца (са бироа, ако су незапослени)


Захтев за упис у II смену

Поподневна смена


Припремни предшколски програм

Захтев за упис у припремни предшколски програм

Упут за Дом здравља ППП

Основне школе и матични вртићи

Обавештење о превременом упису

Сагласност за превремени упис ППП

Захтев за продужени боравак

Захтев за ужине у боравку

Исхрана у боравку

Праћење рокова документације

Добијање статуста дуговања електронским путем

Стратегија управљања ризицима


Подаци о броју запослених и радно ангажованих у ПУ Пчелица

Одлука о изменама и допунама Статута ПУ Пчелица

Кодекс пословног понашања запослених у ПУ Пчелица