Изборник Затворити

Извештај о дешавању у вртићу „Невен“ ЈПУ „Пчелица“ Ниш поводом навода у медијима да је миш био у храни

Пре свега желим да демантујем наводе појединих медија да је безбедност деце у једном од вртића ЈПУ „Пчелица“ Ниш била угрожена мишем који је био у храни и да истакнем да никада нећу дозволити ником да безбедност и здравље деце доводи у питање.

Наиме, 29.10. 2020. године око 07:30, одговорно лице вртића ме је поруком обавестило да је приликом доставе доручка у гајбици у којој је била упакована храна за доручак (проја) примећен и миш. То је примећено испред вртића, на простору где се спуштају судови са храном. Одмах је сва количина хране враћена у транспортно возило и миш није ни стигао до просторија дистрибутивне кухиње у вртићу нити до дечјих соба, па самим тим никако није могла бити угрожена безбедност деце.

Тријажна сестра вртића је одмах обавестила надлежне у централној кухињи, спорна храна је враћена и истог тренутка је деци у вртићу Невен послат други доручак (кифла, маргарин и пилећа прса).

Тражила сам од запослених у вртићу да одмах доставе изјаве о том догађају као и од запослених у централној кухињи који су радили у смени која је испоручила спорну храну.

Након узетих изјава, покренула сам дисциплинске поступке против четворо запослених одговорних за производњу и контролу безбедности производње и дистрибуције хране (технолог, вођа смене пекара, запослени на паковању хране) .  Наложила сам и ванредну дератизацију централне кухиње.

Напомињем, да је у централној кухињи имплементиран HACCP стандард који представља низ узастопних активности којима се, на основу анализе ризика и превентивних мера, обезбеђује производња здравствено и хигијенски исправних прехрамбених производа.

Генерално чишћење и сређивање централне кухиње „Младост“ и њеног дворишта организовано је 24.10.2020. године.

Редовно се спроводе дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих 28 објеката ЈПУ „Пчелица“ Ниш (26 вртића, централна кухиња и управна зграда).

Ове послове за потребе предшколске установе спроводи град, али и установа има склопљен уговор на годишњем нивоу са фирмом „Санит ММ“ која послове обавља динамиком предвиђеном од стране релевантних служби.

Последња дезинсекција обављена је 21.09.2020.године, а дератизација 30.10.2020.

Такође, редовно се од стране Института за јавно здравље врши узорковање хране, воде и радних површина. Последње узорковање хране вршено је 23.10.2020.године и извештај од 02.11.2020. говори у прилог томе да се храна припрема у хигијенско-санитарно испуњеним у словима.

У циљу постизања позитивних резултата, рад ЈПУ „Пчелица“ контролишу различите инспекције које до сада, ни у редовном ни у ванредном поступку, нису наложиле ниједну меру нити евидентирале било какав пропуст који би могао да угрози безбедност и здравље 6560 уписаних малишана у 26 вртића ЈПУ „Пчелица“ Ниш.

 

Ниш,                                                                   Директор ЈПУ „Пчелица“ Ниш
04.11.2020.                                                                  Светлана Митић