Изборник Затворити

Информације

Поштовани родитељи,

Захтев за пријем детета подноси се преко портала Е управа, коришћењем услуге Е вртић.

За подношење захтева преко портала Е управа, неопходно је извршити регистрацију корисника уз важећи лични документ.


Обавештење родитељима

Поштовани родитељи,

Поводом ступања на снагу Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама(“Сл.гласник РС”,бр.87/21-даље: Правилник) чиме је престао да важи претходни Правилник (“Сл.гласник РС”,бр.146/14).

ПРАВИЛНИКОМ ЈЕ ДЕФИНИСАНО ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ВРТИЋА:

I – ЗА ДАНЕ ОДСУСТВА ДЕТЕТА КОРИСНИК ПЛАЋА ИЗНОС ОД 100% ОД УТВРЂЕНЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ БОРАВКА ДЕТЕТА, осим у следећим случајевима када КОРИСНИК ПЛАЋА 50% ОД УТВРЂЕНОГ ИЗНОСА У СЛУЧАЈУ ОДСУСТВА ДЕТЕТА:

  • због болести,а на основу достављене потврде изабраног лекара-педијатра;
  • у време коришћења годишњег одмора родитеља,односно другог законског заступника детета на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, односно другог законског заступника –као доказ о коришћењу годишњег одмора, потребно је донети копију решења или потврду о истом;
  • због исказане потребе породице да дете не похађа вртић у трајању, не дужем од десет радних дана у току радне године-потреба мора бити исказана писаним путем. Сви остали случајеви изостанка сматрају се неоправданим, те корисник за дане одсуства детета плаћа износ од 100% од утврђеног износа.

Потребно је да наведене доказе доставите васпитачима најкасније до 28. у месецу за текући месец.

II – У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈЕ када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених,надлежни орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-образовног рада у ограниченом капацитету ,као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене ризика од ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. Ако је дете у самоизолацији родитељ доставља решење Републичке санитарне инспекције о истој.

Изузетно,услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа у ситуацији када се родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период најкасније до престанка важења препоручених мера које установа спроводи ради спречавања ширења заразе.

Родитељ доставља изјаву да дете неће долазити дужи временски период ради спречавања ширења заразе за време важења препоручених мера (у прилогу бланко изјава). Потребно је да наведене доказе доставите васпитачима најкасније до 28. у месецу за текући месец.

Изјава о одсуству детета