Изборник Затворити

Документа и обрасци


План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности можете видети овде >>>


Информатор о раду Јавне предшколске установе Пчелица можете видети овде >>>


Статут Јавне предшколске установе Пчелица можете видети овде >>>


Правилник о правилима понашања у Јавној предшколској установи Пчелица можете видети овде >>>


Кодекс пословног понашања запослених у ЈПУ Пчелица Ниш можете видети овде >>>


Правилник о пријему и испису деце у Јавну предшкослку установу „ПЧЕЛИЦА“ Ниш можете видети овде >>>


Пословник о раду Савета родитеља можете видети овде >>>


Правилник о правилима понашања у ЈПУ Пчелица Ниш можете видети овде >>>


Од 6.3.2020. је активна услуга е вртића за нашу установу на порталу е управе.

Услуга је на линку https://euprava.gov.rs/usluge/5493

За родитеље – Упутство за креирање налога:
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

За родитеље – Обавештење:

http://pcelica.edu.rs/wp-content/uploads/2023/04/Обавештење-родитељима.pdf


Захтев за коришћење поподневне смене – Вртић БАМБИ

Поподневна смена


Захтев за упис у припремни предшколски програм

Основне школе и матични вртићи

Сагласност за превремени упис ППП

Захтев за продужени боравак

Захтев за ужине у боравку

Исхрана у боравку

Праћење рокова документације

Добијање статуста дуговања електронским путем

Стратегија управљања ризицима


Подаци о броју запослених и радно ангажованих у ПУ Пчелица

Одлука о изменама и допунама Статута ПУ Пчелица

Кодекс пословног понашања запослених у ПУ Пчелица