Изборник Затворити

„Пасош за учење“

На платформи „ Пасош за учење“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско образовање и васпитање“, чији је носилац Министарство просвете, објављен је пример добре праксе самовредновања Јавне предшколске установе“ Пчелица“, Ниш.

Поносни смо јер смо препознати као модел који може бити применљив у установама попут наше, на који начин организовати и спровести процес самовредновања у великој Установи.

Процес самовредновања установе водиле су директор установе Светлана Митић, руководилац тима за самовредновање Марија Боснић педагог, чланови центалног тима и представници 28 вртића. Самовредновање је био континуирани процес преиспитивања постојеће праксе који се спроводио систематски и транспарентно унутар установе, који је био у складу са имплементацијом концепције програма ПВО „ Године узлета“ и развијање саморефлексивности и рефлексивности свих практичара, који су уској вези са процесом самовредновања.

Подржана је аутономија установе/вртића за континуирано критичко преиспитивање, уз уважавање специфичног контекста установе као и преузимање одговорности за квалитет рада. Узимајући у обзир нови приступ у процесу самовредновања и укључивања свих актера у тај процес (запослени, деца, родитељи, локална заједница), Централни тим у сарадњи са директорком установе Светланом Митић, започињање нови циклус самовредновања на основу додатно појачане потребе за унапређивањем због реформских процеса који су се догодили у предшколском васпитању и образовању.

Пример добре праксе самовредновања предшколских установа