Изборник Затворити

У ЈПУ „Пчелица” Ниш у вртићу “Бамби” 08. и 09. априла одржан семинар за медицинске сестре

,,ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ„

Аутори и реализатори семинара:

 • Јадранка Спасић,  ПУ Дечји дани Београд;
 • Владимир Симић, Доктор медицине, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд;
 • Мирјана Мићовић, Доктор медицине, специјалиста педијатри, Дом здравља „Стари град“ Београд

Приоритетна област:

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Циљеви обуке су били:

Јачање професионалних компетенција у ПУ као кључном чиниоцу у раном препознавању поремећаја здравственог стања детета и мерама прве помоћи и оспособљавање за пружање прве помоћи у васпитној групи – принцип “помоћи, а ненашкодити”

Препознавање и правовремено реаговање у пружању прве помоћи код застоја страног тела у дисајном путу, фебрилих конвулзија, поремећаја свести код хипо и хипергликемије, први кораци у започињању кардиопулмоналне реанимације до доласка екипе хитне помоћи. Избећи или спречити панику и избећи грешке при указивању прве помоћи; обучити учеснике мануелним вештинама привремене имобилизације; обучити учеснике правилној процедури коју је неопходно испоштовати у моменту и непосредно након настанка повреде (психолошки аспект, владање ситуацијом и смиривање остале деце у васпитној групи), превазилажење страхова, предрасуда према деци која болују од хроничних незаразних болести. Подршка инклузивном васпитању и образовању,

Теме семинара:

 • Увод у обуку-изазови у вртићу
 • КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕАНИМАЦИЈА
 • ЗАСТОЈ СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ
 • ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ И ЕПИЛЕПСИЈА
 • ПОРЕМЕЋАЈ СВЕСТИ ИЗАЗВАН ХИПО И ХИПЕРГЛИКЕМИЈОМ
 • КРЕИРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ И ЗДРАВЕ СРЕДИНЕ И ПОНАШАЊА
 • Радионица -показне вежбе , правилно указивање прве помоћи код епи напада или фраса
 • Радионица -показне вежбе-Правилно указивање прве помоћи код застоја страног тела у дисајном пут
 • Радионица -показне вежбе ,-Кардиопулмонална реанимација(КПР)
 • Радионица-показне вежбе – Поремећај свести изазван хипо и хипергликемијом
 • Евалуација семинара