Изборник Затворити

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. год.

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024.

::  13.02.  :: 19.03. :: 01.04. :: 28.05. :: 06.06. :: 12.06. ::

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. год.

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023.
::  21.12.  ::  04.12.  ::  28.10.  ::  23.10.  :: 09.10.  ::  12.09.  ::
::  05.09.  ::  25.08.  ::  27.07.  ::  14.06.  ::  18.05.  ::  11.04.  ::

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ


ВАЖНО:
Линк за преузимање документа је на >>>
уколико није активан за преузимање покушати у другом претраживачу (EDGE, FIREFOX)


2024.


19.06.2024. – ПОЗИВ 2.1.19.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 3846 од 18.06.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


18.06.2024. – ПОЗИВ 2.2.79.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка и замена столарије на објекту Управе

ПОЗИВ заведен под бројем 3842 од 18.06.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


18.06.2024. – ПОЗИВ 2.2.3.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
ДДД

ПОЗИВ заведен под бројем 3786 од 14.06.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


14.06.2024. – ПОЗИВ 2.1.14.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Медицинска и лабораторијска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 3788 од 14.06.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


13.06.2024. – ПОЗИВ 2.1.13.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Косачице за траву

ПОЗИВ заведен под бројем 3759 од 13.06.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.05.2024. – ПОЗИВ 2.2.5.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге резања дрвећа

ПОЗИВ заведен под бројем 3311 од 22.05.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.05.2024. – ПОЗИВ 2.1.19.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 3407 од 24.05.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


17.05.2024. – ПОЗИВ 2.2.16.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Вођење послова из области безбедности и здравља на раду

ПОЗИВ заведен под бројем 3161 од 16.05.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


15.05.2024. – ПОЗИВ 2.2.38.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Озвучења

ПОЗИВ заведен под бројем 3029 од 13.05.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


10.05.2024. – ПОЗИВ 2.1.9.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Постељина са сунђером за креветиће

ПОЗИВ заведен под бројем 2970 од 09.05.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


30.04.2024. – ПОЗИВ 2.1.19.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 2716 од 23.04.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


15.04.2024. – ПОЗИВ 2507
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, прехрамбена роба за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 2507 од 12.04.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.04.2024. – ПОЗИВ 2.1.20.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Завесе

ПОЗИВ заведен под бројем 2319 од 05.04.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.04.2024. – ПОЗИВ 2.1.9.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Постељина са сунђером за креветиће

08.04.2024. – Обавештење о ИЗМЕНИ бр. 1 >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (измена) >>>

ПОЗИВ заведен под бројем 2318 од 05.04.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.04.2024. – ПОЗИВ 2.2.78.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Физичко обезбеђење објекта Управе

ПОЗИВ заведен под бројем 2317 од 05.04.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.69.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање машина у кухињи

ПОЗИВ заведен под бројем 2096 од 27.03.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.68.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Монтажа, демонтажа и одржавање клима уређаја

ПОЗИВ заведен под бројем 2095 од 27.03.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.44.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодично испитивање опреме за рад и услова радне средине

ПОЗИВ заведен под бројем 1203 од 13.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.13.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодично испитивање ПП апарата на хладни водени притисак

ПОЗИВ заведен под бројем 1877 од 19.03.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.62.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Сервисирање конвектомата

ПОЗИВ заведен под бројем 1876 од 19.03.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.63.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка машине за прање суђа

ПОЗИВ заведен под бројем 1875 од 19.03.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.03.2024. – ПОЗИВ 2.1.13.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Косилица за траву

ПОЗИВ заведен под бројем 1205 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.03.2024. – ПОЗИВ 1122
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свеже поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1122 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.03.2024. – ПОЗИВ 531
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, конзервирано поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 531 од 22.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


18.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.46.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Израда плана заштите од пожара

ПОЗИВ заведен под бројем 1202 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


15.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.15.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Аудит за НАССР стандард

ПОЗИВ заведен под бројем 1204 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


08.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.31.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге штампања

ПОЗИВ заведен под бројем 790 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.51.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена олука у вртићима

ПОЗИВ заведен под бројем 1213 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.03.2024. – ПОЗИВ 1122
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свеже поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1122 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.03.2024. – ПОЗИВ 531
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, конзервирано поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 531 од 22.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


04.03.2024. – ПОЗИВ 2.2.60.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка косачица и тримера

ПОЗИВ заведен под бројем 1381 од 28.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


01.03.2024. – ПОЗИВ 1424
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, декорација за производе посластичаре за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1424 од 29.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

06.03. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени >>>
ИЗМЕНА конкурсне документације >>>


28.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.58.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Сервис и баждарење вага

ПОЗИВ заведен под бројем 1197 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


28.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.49.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге чишћења димњака, котлова и пећи

ПОЗИВ заведен под бројем 1201 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.15.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Аудит за НАССР стандард

ПОЗИВ заведен под бројем 1204 од 22.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


23.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.23.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Технички преглед возила

ПОЗИВ заведен под бројем 1121 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о измени >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА измена 26.02. >>>


23.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.10.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање рачуноводственог софтвера

ПОЗИВ заведен под бројем 920 од 07.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.02.2024. – ПОЗИВ 2.1.21.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Дијетални програм

ПОЗИВ заведен под бројем 1163 од 20.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.02.2024. – ПОЗИВ 1122
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свеже поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1122 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.66.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање и поправка расхладних уређаја

ПОЗИВ заведен под бројем 1120 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.02.2024. – ПОЗИВ 1119
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свежа јаја за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1119 од 19.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


20.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.36
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Сценографија за манифестације

ПОЗИВ заведен под бројем 792 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


19.02.2024. – ПОЗИВ 922
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, рибе и производи од рибе за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 922 од 07.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


19.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.43.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге израде сценских костима за учеснике манифестација

ПОЗИВ заведен под бројем 794 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


19.02.2024. – ПОЗИВ 531
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, конзервирано поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 531 од 22.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


08.02.2024. – ПОЗИВ 918
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Стиропор и пет амбалажа

ПОЗИВ заведен под бројем 918 од 07.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


08.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.10.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање рачуноводственог софтвера

ПОЗИВ заведен под бројем 920 од 07.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.73.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Израда опшивке теретног дела транспортног возила

ПОЗИВ заведен под бројем 881 од 06.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.02.2024. – ПОЗИВ 2.1.12.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Резервни делови за рачунарску опрему

ПОЗИВ заведен под бројем 831 од 02.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.39.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Услуга расвете

ПОЗИВ заведен под бројем 795 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.37.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Снимање у тонском студију

ПОЗИВ заведен под бројем 793 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.36.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Сценографија за манифестације

ПОЗИВ заведен под бројем 792 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.02.2024. – ПОЗИВ 2.2.32.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Услуга снимања у тонском студију

ПОЗИВ заведен под бројем 791 од 01.02.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


29.01.2024. – ПОЗИВ 632
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена прозорских стакала

ПОЗИВ заведен под бројем 632 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


29.01.2024. – ПОЗИВ 628
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, брашно и производи од брашна за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 628 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


29.01.2024. – ПОЗИВ 627
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, декорација за производе посластичаре за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 627 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 >>>
ОБАВЕШТЕЊЕ >>>


26.01.2024. – ПОЗИВ 631
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, млеко и млечни производи за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 631 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.01.2024. – ПОЗИВ 630
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, зачини и додаци јелима за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 630 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.01.2024. – ПОЗИВ 629
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, масноће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 629 од 25.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


18.01.2024. – ПОЗИВ 2.1.6.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Стручна литература за службу јавних набавки

ПОЗИВ заведен под бројем 403 од 16.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


17.01.2024. – ПОЗИВ 2.1.3.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Стручна литература за правну службу

ПОЗИВ заведен под бројем 405 од 16.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


17.01.2024. – ПОЗИВ 2.1.4.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Стручна литература за економску службу

ПОЗИВ заведен под бројем 404 од 16.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


17.01.2024. – ПОЗИВ 2.1.33.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Ситан кухињски инвентар

ПОЗИВ заведен под бројем 10735 од 29.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


17.01.2024. – ПОЗИВ 2.2.54.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка крова у вртићу ,,Пинокио“

ПОЗИВ заведен под бројем 402 од 16.01.2024. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


2023.


22.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.25.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање програма LOGIC

ПОЗИВ заведен под бројем 10607 од 22.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.112.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Кречење вртића, обликована у 4 партије

ПОЗИВ заведен под бројем 10606 од 22.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.113.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Санација дела ограде вртића ,,Црвенкапа“

ПОЗИВ заведен под бројем 10605 од 22.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


21.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.115.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Куповина времена за телевизијско емитовање програма на локалној телевизији са територије града Ниша

ПОЗИВ заведен под бројем 10592 од 21.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


21.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.114.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Снимање, израда и продукција филма

ПОЗИВ заведен под бројем 10591 од 21.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


15.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.111.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка професионалне машине за прање веша

ПОЗИВ заведен под бројем 10346 од 08.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


15.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.64.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање лифтова и редован месечни преглед

ПОЗИВ заведен под бројем 10345 од 08.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


11.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.50.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге фотографисања

ПОЗИВ заведен под бројем 10348 од 08.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.72.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање гасне инсталације

ПОЗИВ заведен под бројем 10080 од 27.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.32.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Преглед гасних инсталација

ПОЗИВ заведен под бројем 10070 од 27.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


04.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.80.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање фотокопир апарата

ПОЗИВ заведен под бројем 10082 од 27.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


04.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.75.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка пуромата

ПОЗИВ заведен под бројем 10081 од 27.11.2023. године >>>
Појашњење од 06.12.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


04.12.2023. – ПОЗИВ 2.2.70.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање централног грејања и горионика

ПОЗИВ заведен под бројем 10079 од 27.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


27.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.39.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ФТО објеката

ПОЗИВ заведен под бројем 1077 од 27.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


24.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.111.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка професионалне машине за прање веша

ПОЗИВ заведен под бројем 9903 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


24.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.64.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање лифтова и редован месечни преглед

ПОЗИВ заведен под бројем 8932 од 09.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


24.11.2023. – ПОЗИВ 2.1.30.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Монитори за PC рачунаре

ПОЗИВ заведен под бројем 9904 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.11.2023. – ПОЗИВ бр. 9909
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, домаће воће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9909 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.11.2023. – ПОЗИВ бр. 9908
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, јужно воће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9908 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.11.2023. – ПОЗИВ бр. 9907
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, замрзнуто воће и поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9907 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.11.2023. – ПОЗИВ бр. 9906
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, прехрамбена роба и друге потрепштине за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9906 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


22.11.2023. – ПОЗИВ бр. 9905
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, мед за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9905 од 21.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


16.11.2023. – ПОЗИВ 2.1.25.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амаблажа за комерцијалну делатност – Картонска амбалажа

ПОЗИВ заведен под бројем 3772 од 15.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


07.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.87.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање рачунара, мреже и софтвера

ПОЗИВ заведен под бројем 9625 од 07.11.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


07.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.36.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Репрезентација ван Установе

ПОЗИВ заведен под бројем 1146 од 06.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


07.11.2023. – ПОЗИВ 2.1.7.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарски потрошни материјал

ПОЗИВ заведен под бројем 9373 од 30.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.11.2023. – ПОЗИВ 2.1.22.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Oпрема за јавну безбедност

ПОЗИВ заведен под бројем 9269 од 24.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


06.11.2023. – ПОЗИВ 2.2.84.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање машина у кухињи

ПОЗИВ заведен под бројем 9372 од 30.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


26.10.2023. – ПОЗИВ 2.2.109.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Израда пројекта за санацију централног грејања у вртићу „Сунце“

ПОЗИВ заведен под бројем 9335 од 26.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


25.10.2023. – ПОЗИВ 2.1.28.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Постељина са сунђером за креветиће

ПОЗИВ заведен под бројем 9267 од 25.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


25.10.2023. – ПОЗИВ 2.1.23.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Софтвер за Кухињу

ПОЗИВ заведен под бројем 9268 од 25.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


25.10.2023. – ПОЗИВ 9270
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Свеже месо и сухомеснати производи за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 9270 од 24.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


25.10.2023. – ИЗМЕНА БР. 1
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Радни листови за припремни предшколски програм

ОБАВЕШТЕЊЕ од 25.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА измена бр. 1 >>>

 

24.10.2023. – ПОЗИВ 2.1.27.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Радни листови за припремни предшколски програм

ПОЗИВ заведен под бројем 9264 од 24.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


16.10.2023. – ПОЗИВ 2.2.106.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Категоризација и периодична провера испуштања контролисаних супстанци

ПОЗИВ заведен под бројем 8933 од 09.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


09.10.2023. – ИЗМЕНА БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Санитетски материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ >>>
ИЗМЕНА бр.1. Конкурсне документације-Санитетски материјал >>>


05.10.2023. – ПОЗИВ 2.2.13.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одвоз отпадних тонера

ПОЗИВ заведен под бројем 8682 од 29.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.10.2023. – ПОЗИВ 2.1.14.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Санитетски материјал

ПОЗИВ заведен под бројем 8681 од 29.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.10.2023. – ПОЗИВ 2.2.61.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодично испитивање опреме за рад и услова радне средине

ПОЗИВ заведен под бројем 8680 од 29.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


05.10.2023. – ПОЗИВ 2.2.77.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка мотора и циркулационих пумпи

ПОЗИВ заведен под бројем 8679 од 29.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.107.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодична испитивања у области заштите од пожара

ПОЗИВ заведен под бројем 8776 од 03.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.108.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Санација тротоара и степеништа у вртићу ,,Маслачак“

ПОЗИВ заведен под бројем 8775 од 03.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.17.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Ситан инвентар и прибор за кухиње

ПОЗИВ заведен под бројем 8774 од 03.10.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ >>>
ОБАВЕШТЕЊЕ >>>


ПОЗИВ 2.2.18.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге праћења возила

ПОЗИВ заведен под бројем 8683 од 29.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


 

ПОЗИВ 2.2.105.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Школица страног језика за радну 2023/2024 годину

ПОЗИВ заведен под бројем 5163 >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.104.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Замена лексана

ПОЗИВ заведен под бројем 5791 од 22.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.21. (поновљени)
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Медицинска и лабораторијска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 4965 од 08.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.12.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Кухињско посуђе

ПОЗИВ заведен под бројем 4553 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.21.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Медицинска и лабораторијска опрема

ПОЗИВ заведен под бројем 4965 од 08.09.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.91.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Камере за вртић ,,Вилин град“

ПОЗИВ заведен под бројем 4711/2 од 31.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.26.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Лампиони лед за двориште вртића ,,Вилин град“

ПОЗИВ заведен под бројем 4711 од 31.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.92.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Рестаурација парковских клупа у вртићу ,,Вилин град“

ПОЗИВ заведен под бројем 4709 од 31.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.101.

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Санација штете на крову вртића ,,Пахуљица“

ПОЗИВ заведен под бројем 4710 од 31.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.66.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Молерско-фарбарски радови у вртићима

ПОЗИВ заведен под бројем 4708 од 31.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

 


ПОЗИВ 2.2.103.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Резања дрвећа у дворишту Управе

ПОЗИВ заведен под бројем 4580 од 24.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.63.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање и поправка алуминијумских врата и прозора

ПОЗИВ заведен под бројем 2686 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

 


ПОЗИВ 2.2.45.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Ванредни преглед процене радне способности

ПОЗИВ заведен под бројем 4581 од 24.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.20.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Мајсторски алат

ПОЗИВ заведен под бројем 4552 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4551
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, прехрамбена роба и друге потрепштине за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 4551 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.85.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Резање иверице и обрада

ПОЗИВ заведен под бројем 4549 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.78.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка машине за прање суђа

ПОЗИВ заведен под бројем 4548 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.8.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ заведен под бројем 4547 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.102.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Контрола над вршењем услуга у вртићу ,,Маслачак“

ПОЗИВ заведен под бројем 4546 од 22.08.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.100.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Дидактичка средства-бее ботови

ПОЗИВ заведен под бројем 129 од 23.06.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.15.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Сунђери за креветиће

ПОЗИВ заведен под бројем 129 >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.62.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге вођења послова из области управљања отпадом

ПОЗИВ заведен под бројем 3252 од 20.06.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.29.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Књиге за библиотеке вртића

ПОЗИВ заведен под бројем 3251 од 20.06.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.24.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање веб сајта Установе

ПОЗИВ заведен под бројем 3175 од 16.06.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.81.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање и поправка расхладних уређаја

ПОЗИВ заведен под бројем 2684 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.10.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге резања дрвећа

ПОЗИВ заведен под бројем 2687 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.6.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Репрезентација у Установи

ПОЗИВ заведен под бројем 2682 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.97.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге багера

ПОЗИВ заведен под бројем 2504 од 15.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.86.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Преглед и баждарење судова под притиском

ПОЗИВ заведен под бројем 2505 од 15.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2685
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свеже поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 2646 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.55.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Озвучења

ПОЗИВ заведен под бројем 2681 од 23.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2646
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Намирнице за исхрану деце у вртићима, партија – Дијетални програм

ПОЗИВ заведен под бројем 2646 од 19.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.98
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Пехари и медаље за награде деци

ПОЗИВ заведен под бројем 2623 од 19.05.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.94
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Вођење послова из области противпожарне заштите

ПОЗИВ заведен под бројем 2066 од 25.04.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


 

ПОЗИВ 2068
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свежа јаја за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 2068 од 20.04.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.93.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка пакерице за паковање пецива

ПОЗИВ заведен под бројем 2052 од 20.04.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.92.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Нивелација пода у вртићу „Палчић“

ПОЗИВ заведен под бројем 2019 од 19.04.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1543
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амбалажа за комерцијалну делатност, ПВЦ кесе за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 1543 од 23.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.1.16.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Метража и текстилни производи

ПОЗИВ заведен под бројем 1393 од 14.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.37.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Прање возила

ПОЗИВ заведен под бројем 1392 од 14.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.76.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка косачица и тримера

ПОЗИВ заведен под бројем 1365 од 13.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.35.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге безбедности и заштите здравља на раду

ПОЗИВ заведен под бројем 1364 од 13.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.34.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Аудит за НАССР стандард

ПОЗИВ заведен под бројем 1219 од 07.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.83.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Монтажа, демонтажа и одржавање клима уређаја

ПОЗИВ заведен под бројем 1218 од 07.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.79.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка машине за прање веша

ПОЗИВ заведен под бројем 1218 од 07.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.74.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Сервис и баждарење вага

ПОЗИВ заведен под бројем 1217 од 07.03.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 886
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, брашно и производи од брашна за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 886 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 885
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, масноће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 885 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 884
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, млеко и млечни производи за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 884 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 883
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, зачини и додаци јелима за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 883 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 882
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, kонзервирано поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 882 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 881
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, рибе и производи од рибе за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 881 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 880
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, декорација за производе посластичаре за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 880 од 22.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2.2.68.
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена прозорских стакала

ПОЗИВ заведен под бројем 803 од 14.02.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 48
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Технички преглед возила

ПОЗИВ заведен под бројем 8629 од 30.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 129
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Дидактичка средства – бее ботови

ПОЗИВ заведен под бројем 8639 од 30.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 25
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одвоз секундарних сировина

ПОЗИВ заведен под бројем 8627 од 30.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 128
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Резервни делови за рачунарску опрему

ПОЗИВ заведен под бројем 8631 од 30.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 101
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање и поправака електричних брава

ПОЗИВ заведен под бројем 8005 од 02.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 131
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Државна обележја – заставе

ПОЗИВ заведен под бројем 7819 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 52
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге виљушкара

ПОЗИВ  од 05.01.2023. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. год. (измењени план од 26.10.2022.)


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. год. (измењени план од 27.06.2022.)


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. год. (измењени план од 24.03.2022.)


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. год.


ПОЗИВ 92
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Израда опшивке теретног дела транспортног возила

ПОЗИВ заведен под бројем 8618 од 30.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 60
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге штампања

ПОЗИВ заведен под бројем 7822 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 65
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Сценографија за манифестације

ПОЗИВ заведен под бројем 8589 од 28.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 68
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Услуге расвете

ПОЗИВ заведен под бројем 8587 од 28.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 62
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
Услуге снимања и продукције

ПОЗИВ заведен под бројем 8588 од 28.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 139
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Апарат за варење фолије

ПОЗИВ заведен под бројем 8425 од 20.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 143
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Дорада софтвера за магацинско књиговодство

ПОЗИВ заведен под бројем 8424 од 20.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 142
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Санација просторија после поплаве и појаве влаге

ПОЗИВ заведен под бројем 8385 од 16.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 111
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Одржавање софтвера за Кухињу

ПОЗИВ заведен под бројем 8363 од 16.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 140
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Књиге за децу

ПОЗИВ заведен под бројем 8350 од 15.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 141
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Уградња котла за грејање

ПОЗИВ заведен под бројем 8345 од 15.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 138
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Котао за грејање

ПОЗИВ заведен под бројем 8344 од 15.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 137
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Тракасте завесе

ПОЗИВ заведен под бројем 137 од 15.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>

 


ПОЗИВ 72
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге израде сценских костима за учеснике манифестација

ПОЗИВ заведен под бројем 8212 од 09.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 136
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Опрема за презентације

ПОЗИВ заведен под бројем 7735 од 21.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 23
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Прање возила

ПОЗИВ заведен под бројем 8004 од 02.12.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 75
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање лифтова и редован месечни преглед

ПОЗИВ заведен под бројем 6964 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 40
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање рачуноводственог софтвера

ПОЗИВ заведен под бројем 6962 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 120
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Oпрема за јавну безбедност

ПОЗИВ заведен под бројем 7970 од 30.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 7953
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Амбалажа за комерцијалну делатност, ПВЦ кесе за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 7953 од 30.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 66
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Снимање у тонском студију

ПОЗИВ заведен под бројем 7936 од 29.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6960
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Месо и производи од меса за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 6960 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 135
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавања гасних инсталација

ПОЗИВ заведен под бројем 7825 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 132
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Ванредни преглед сигурносних вентила на казанима

ПОЗИВ заведен под бројем 7821 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 134
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Преглед гасних инсталација

ПОЗИВ заведен под бројем 7824 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 79
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Чишћење вентилације

ПОЗИВ заведен под бројем 7820 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 77
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге чишћења димњака, котлова и пећи

ПОЗИВ заведен под бројем 7818 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 96
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање фотокопир апарата

ПОЗИВ заведен под бројем 6965 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 62
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге фотографисања

ПОЗИВ заведен под бројем 7823 од 24.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 116
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге мобилне телефоније

ПОЗИВ заведен под бројем 7734 од 21.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 130
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Пелет

ПОЗИВ заведен под бројем 7608 од 15.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 7564
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амбалажа за комерцијалну делатност, картонска амбалажа за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 7564 од 14.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 7293
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, замрзнуто воће и поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 7293 од 01.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 7292
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, домаће воће за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 7292 од 01.11.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 129
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге одржавања рачунара, мреже и софтвера

ПОЗИВ заведен под бројем 6967 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 57
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодични преглед запослених

ПОЗИВ заведен под бројем 6963 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 121
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ФТО објеката са патролом

ПОЗИВ заведен под бројем 6966 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


 

ПОЗИВ 6960
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, месо и производи од меса за потребе комерцијале

ПОЗИВ заведен под бројем 6960 од 18.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ОДЛУКА 112
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање централног грејања и горионика

ПОЗИВ заведен под бројем 6561 од 26.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 127
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарски потрошни материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ 127 од 14.10.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6561
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање централног грејања и горионика

ПОЗИВ 6561 од 26.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6436
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амбалажа за комерцијалну делатност, кесе за замрзнуто пециво за потребе комерцијале

ПОЗИВ 6536 од 21.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6435
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, Стиропор и пет амбалажа за потребе комерцијале

ПОЗИВ 6435 од 21.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6434
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, мед за потребе комерцијале

ПОЗИВ 6434 од 21.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 6433
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Млеко и производи од млека за потребе комерцијале

ПОЗИВ 6433 од 21.09.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4844
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодична испитивања у области заштите од пожара

ПОЗИВ 4844 од 31.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4843
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодична испитивања у области заштите од пожара

ПОЗИВ 4843 од 31.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4711
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка ситних кухињских машина

ПОЗИВ 4709 од 24.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4710
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка казана дупликатора

ПОЗИВ 4709 од 24.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4709
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка пекарских машина

ПОЗИВ 4709 од 24.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4701
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Медицинска опрема за тријажу

ПОЗИВ 4701 од 23.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4700
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка конвекторске пећнице

ПОЗИВ 4700 од 23.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4587
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Молерско-фарбарски радови у вртићима

ПОЗИВ 4587 од 15.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4531
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Текуће поправке и одржавање кровова објеката

ПОЗИВ 4531 од 10.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4530
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена олука у вртићима

ПОЗИВ 4530 од 10.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 4443
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Периодично испитивање ПП апарата на хладни водени притисак

ПОЗИВ 4443 од 02.08.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3505
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ 3505 од 22.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3402
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Софтвер фискалне касе за ПС рачунар

ПОЗИВ 3402 од 16.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3340
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ 3340 од 16.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3318
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ 3318 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3317
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Сервис и баждарење вага

ПОЗИВ 3317 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3316
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка машине за прање суђа

ПОЗИВ 3316 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3314
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка машине за прање веша

ПОЗИВ 3314 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3312
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ 3311 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3311
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Иверица и окови

ПОЗИВ 3311 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3310
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Рачунарски потрошни материјал

ПОЗИВ 3310 од 13.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3257
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Одржавање веб сајта Установе

ПОЗИВ 3257 од 09.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 3102
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амбалажа за комерцијалну делатност, траке за фискалне касе за потребе комерцијале

ПОЗИВ 3102 од 02.06.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2953
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, mасноће за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2953 од 27.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2908
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге вођења послова из области управљања отпадом

ПОЗИВ 2908 од 25.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2908
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка мотора и циркулационих пумпи

ПОЗИВ 2908 од 25.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2898
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Репрезентација у Установи

ПОЗИВ 2898 од 25.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2752
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Одржавање опреме за видео надзор

ПОЗИВ 2752 од 20.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2628
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, масноће за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2628 од 17.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2627
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Свеже поврће за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2627 од 17.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2626
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, свежа јаја за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2626 од 17.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2625
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Метража и текстилни производи

ПОЗИВ 2625 од 17.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2585
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Текуће поправке и одржавање кровова објеката

ПОЗИВ 2585 од 13.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2584
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена олука у вртићима

ПОЗИВ 2584 од 13.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2583
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Замена олука у вртићима

ПОЗИВ 2583 од 13.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2332
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, сокови за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2332 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2331
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, јужно воће за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2331 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2330
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, јужно воће за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2330 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2329
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, зачини и додаци јелима за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2329 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2328
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, зачини и додаци јелима за потребе комерцијале

ПОЗИВ 2328 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2327
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге озвучења

ПОЗИВ 2327 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 2046
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге озвучења

ПОЗИВ 2046 од 06.05.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1843
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA
Репрезентација ван Установе

ПОЗИВ 1843 од 07.04.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1821
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA
Одвоз секундарних сировина, партија
Одвоз отпадног јестивог уља

ПОЗИВ 1821 од 06.04.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1820
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA
Одржавање и поправка алуминијумских врата, прозора и капија

ПОЗИВ 1820 од 06.04.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 110
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA
Преглед и баждарење судова под притиском

ПОЗИВ 110 од 04.04.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1624
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Oдржавање и поправка расхладних уређаја

ПОЗИВ 1624 од 29.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1583
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Дијетални програм

ПОЗИВ 1583 од 25.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1580
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
Физичко обезбеђење објекта Управе

ПОЗИВ 1580 од 25.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1424
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, брашно и производи од брашна за потребе комерцијале

ПОЗИВ 1424 од 18.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1423
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Амбалажа за комерцијалну делатност, ПВЦ кесе за потребе комерцијале

ПОЗИВ 1423 од 18.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1422
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Залихе робе за даљу продају, прехрамбена роба и друге потрепштине за потребе комерцијале

ПОЗИВ 1422 од 18.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1185
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Поправка косачица и тримера

ПОЗИВ 1185 од 08.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1184
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ, БРАШНО И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕРЦИЈАЛЕ

ПОЗИВ 1184 од 08.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1044
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ

ПОЗИВ 1044 од 02.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


ПОЗИВ 1017
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ, ПРЕХРАМБЕНА РОБА И ДРУГЕ ПОТРЕПШТИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕРЦИЈАЛЕ

ПОЗИВ 1017 од 01.03.2022. године >>>
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА >>>


Правилник о спровођењу поступака набавки на које се не примењује ЗЈН

Правилник

Набавка услуга бр. 1.1.13 – Резервни делови и материјал за возни парк

Позив за подношење понуде
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговра – Партија бр.1 и бр.3

Извођење радова на објектима Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш, јавна набавка бр. 404-1/84Р-2019-28

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.1.15 – Конвектомат

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Набавка услуга бр. 1.1.13 – Резервни делови и материјал за возни парк,Партија бр.2-Потрошни материјал за возни парк

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.9 – Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Нбавка добара бр. 1.1.5 Канцеларијски материјал и предшколски обрасци

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА БР. 1.1.3 – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА БР. 1.1.3 – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ – СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.4 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – БРАШНО И ТЕСТЕНИНЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.4 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.5 – ПВЦ материјал, партија бр.2 – ПВЦ кесе

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.12 – Текуће одржавање машина и опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.10 – Одржавање централног грејања и горионика

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.3 – Намирнице за припремање хране – зачини и додаци јелима

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.12 – Текуће одржавање машина и опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.3 – Намирнице за припремање хране – брашно и тестенине

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.10 – Одржавање централног грејања и горионика-Поновљени поступак

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.6 – Материјал за одржавање

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.4 – Потрошни материјал

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.4 – Потрошни материјал – папирна галантерија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.10 – Погонска горива за моторна возила

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. бр. 1.1.17 Потрошни материјал,Заштитна медицинска средства од вируса

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ БР.1.2.1 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Обавештење о продужењу рока
Измењен Образац понуде
Измена бр.4

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.16. – Софтвер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр.1.1.2–Лож уље

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Измена бр.1
Измењена 31.страна
Питање и одговор бр.1

НАБАВКА УСЛУГА бр.1.2.11.–Услуге одржавања возила

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Набавка добара бр. бр. 1.1.7. – Резервни делови и материјал
за возни парк

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ИЗМЕНА БР.1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.1.1.7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК, ПАРТИЈА
II – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК

Измена бр.1
Измењена стр.41

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора
Одлука о додели

Одлука о додели уговора

Одлука

План јавних набавки за 2021.

Измена бр.1 плана јавних набавки

План јавних набавки V.03 за 2021.