Изборник Затворити

Правилник о спровођењу поступака набавки на које се не примењује ЗЈН

Правилник

Набавка услуга бр. 1.1.13 – Резервни делови и материјал за возни парк

Позив за подношење понуде
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговра – Партија бр.1 и бр.3

Извођење радова на објектима Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш, јавна набавка бр. 404-1/84Р-2019-28

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.1.15 – Конвектомат

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Набавка услуга бр. 1.1.13 – Резервни делови и материјал за возни парк,Партија бр.2-Потрошни материјал за возни парк

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.9 – Намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Нбавка добара бр. 1.1.5 Канцеларијски материјал и предшколски обрасци

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА БР. 1.1.3 – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА БР. 1.1.3 – НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ – СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.4 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – БРАШНО И ТЕСТЕНИНЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.4 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.3 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.5 – ПВЦ материјал, партија бр.2 – ПВЦ кесе

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.12 – Текуће одржавање машина и опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.10 – Одржавање централног грејања и горионика

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.3 – Намирнице за припремање хране – зачини и додаци јелима

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.12 – Текуће одржавање машина и опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.3 – Намирнице за припремање хране – брашно и тестенине

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка услуга бр. 1.2.10 – Одржавање централног грејања и горионика-Поновљени поступак

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.6 – Материјал за одржавање

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.4 – Потрошни материјал

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.4 – Потрошни материјал – папирна галантерија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. 1.1.10 – Погонска горива за моторна возила

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Набавка добара бр. бр. 1.1.17 Потрошни материјал,Заштитна медицинска средства од вируса

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ БР.1.2.1 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Обавештење о продужењу рока
Измењен Образац понуде
Измена бр.4

НАБАВКА ДОБАРА бр. 1.1.16. – Софтвер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

НАБАВКА ДОБАРА бр.1.1.2–Лож уље

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Измена бр.1
Измењена 31.страна
Питање и одговор бр.1

НАБАВКА УСЛУГА бр.1.2.11.–Услуге одржавања возила

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Набавка добара бр. бр. 1.1.7. – Резервни делови и материјал
за возни парк

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ИЗМЕНА БР.1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.1.1.7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК, ПАРТИЈА
II – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗНИ ПАРК

Измена бр.1
Измењена стр.41

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора
Одлука о додели

Одлука о додели уговора

Одлука

План јавних набавки за 2021.

Измена бр.1 плана јавних набавки

План јавних набавки V.03 за 2021.